Иконките в графичния дизайн

Иконките в графичния дизайн – важен акцент за всеки сайт.

Когато попаднете на даден сайт, веднага правят впечатление добре направените и красиви икони, които са разположени из целия сайт. Те много добре привличат вниманието на посетителите и внасят собствен акцент. read more →

дизайн на рекламен банер

Как дизайнът на банер се отразява на популярността на фирмата, компанията?

За да расте всяка компания се нуждае от реклама. В днешно време има огромен брой възможности за популяризиране на продукти и услуги като всеки избира това, което му е по джоба. Помислете за привличане на вниманието на потенциални клиенти с помощта на банери. read more →

графични форми и фигури

Графични форми и фигури – как въздействат на човека

При подробен анализ на възприятието на геометрични фигури при различните народи, се наблюдава известно сходство. read more →

лого от букви

Лого от букви – лигатурата в графичния дизайн

Лого от букви или лигатура в дизайна може да се направи в пъти по-лесно, отколкото всяко друго лого, но от това то не става по-малко ценно. Такъв знак е в състояние да побере няколко букви, а оттам и свой специален смисъл, ново звучене, ако искате. read more →

9 правила на графичния дизайнер

9 правила на графичния дизайнер

Днес ще ви представя 9 правила, които смятам, че трябва да залегнат в работата на всеки графичен дизайнер.

read more →