Мениджмънтът започва с планиране

Всеки аспект на мениджмънтът от самото начало трябва да бъде ефективен. Опитни специалисти, ангажирани в продължение на много години с обучение, консултиране и работа. Мениджърите отдавна са стигнали до извода, че основен компонент на ефективното управление е внимателното планиране.

Планиране

Но често се срещат ръководители (мениджъри), които или не искат, или не могат да организират процеса на интензивно планиране. Аспекти на мениджмънтът, включващи внимателно планиране, са: задължително осъзнаване на целите и план за постигане на тези цели. Стратегическо планиране, изграждане на дневен ред, планиране на разговори, разбиране на последиците и странични ефекти от действие/бездействие или приетия план и т.н.

планиране

Мениджмънтът не може да изгради правилно своята политика, ако няма своя програма за действие, ако не е готов да отговаря на въпроси, да среща възражения и др. Не може да става въпрос за ефективно ръководство, ако то не се основава на проницателност. Тази проницателност не трябва да се ограничава само до разпознаване на нуждите. Тя трябва да се прилага със съзнанието, че всяко действие, извършено в настоящето, ще се отрази за в бъдеще.

Често се наблюдава как мениджъри в нестандартни ситуации започват да се изнервят и да предприемат рискови действия, които вредят на бъдещето на цялата организация. Много недалновидни мениджъри, например, в трудни времена преминават към драконовски мерки по отношение на финанси/бюджет. Тези мерки са предназначени за спасяване на фирмата, компанията като цяло, но обикновено се свеждат до съкращения, намаляване правата на работниците и служителите. По този начин се намалява престижа на организацията като цяло, промяна на състава в посока влошаване на професионалното ниво на служителите. Всъщност, действията на недалновидните мениджъри се дължат на страх, а като истински лидери те трябва да се научат смело да погледнат проблема в лицето.

Резултати

резултати

За качествата на един мениджър трябва да се съди не само по резултатите от неговите действия, видими веднага, на момента, но и по дългосрочните резултати от неговата политика. Така че, без съставяне на обмислен план и без разбиране на неговата стойност, значимост, не може да се мисли за никакви стратегии. Всяка организация, постигнала успех, започва своя път към този успех с осъзнаване на необходимостта от стратегическо планиране.

Стратегическото планиране трябва да бъде нещо повече от механични действия. То трябва да бъде процес, при който членовете на организацията внимателно анализират миналото, настоящето и бъдещето на организацията. Нейните нужди, кое работи добре, а кое зле, да се разгледат финансите/бюджета краткосрочно и дългосрочно, анализиране и доразработване на целите на организацията, разпространението на информация за дейността на организацията.

Решения

решения

Истинските лидери никога не чакат наготово решения, които да следват, а създават сами свой план и действат според него. Този план винаги е внимателно обмислен – включва в себе си и глобален план за действие, и ежедневен график. Въпреки това, добрият план не бива да е раздут, с изключение на тази част, която се отнася до комуникация с екипа, сътрудници, партньори, спонсори, инвеститори. Истинският мениджър с качества на лидер винаги трябва да има смелостта да се изправи и да обясни на заинтересованите лица защо те трябва да следват този план.

Мислене

мислене

Дори и всичко казано по-горе да е направено, и то добре, все пак е необходима сила на волята и дълбоко мислене. За да се предвиди ситуацията при извършване на планираните действия и възможните последствия, ако тези действия не се извършат. Истинските мениджъри разбират, че нямат право да отлагат, защото отлагането може да бъде последвано от кризисна ситуация поради несвоевременно решаване на проблемите.

Искате ли действително да сте успешен мениджър? Или като много други се стремите към ръководни постове, за да имате подчинени. Подчинени които ще ви слушат и ще изпълняват, а всъщност нямате никакво намерение да ръководите добре? Тогава по-добре недейте. Всяко ефективно ръководство започва с осъзнаване и прилагане на необходимите процеси на планиране!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *