Производствената част при създаването на реклама

Производствената част при създаването на реклама – печатна реклама

Ако трябва да опиша създаването на рекламна брошура в общи линии, мога да се спра на няколко характерни особености. Първо задействам творчески етап във формирането на рекламно послание, а едва след това пристъпвам към производствената част. Творческият етап завършва с потвърждаването на създадения макет от клиента. И се стига до реализирането на брошурата или нейното отпечатване.

За производството на печатни материали се използва печатница, в която може да се поръча серийно производство, печат на големи плакати, визитки и други материали, примерно свързани с корпоративната идентичност.

Сега аз искам да се спра на процесите по създаване на рекламните материали в зависимост от разпространението, а именно – печатната реклама:

Печатна реклама

Печатна реклама – това е печатно-полиграфически носител на реклама.

Към нея се отнасят: листовка, брошура, проспект, каталог, ценова листа, афиш, билборд.

Тук основното производствено звено е печатницата, където работят опитни специалисти за набор и оформление на рекламните материали, словослагатели, печатари, също така в процеса на работа може да се наложи да се прибегне до услугите на специалист по гравиране в зависимост от желанието на клиента.

На първо място в печатницата се разучава макета, модела, шаблона, по който се разработва крайния продукт. Именно макетът е изходен за тиражирането. В началото могат да се отпечатат пробни варианти, които да се одобрят от клиента.

Печатна реклама може да бъде:

  1. Листовки – лист в малък формат, съдържащ рекламно обръщение или призив от едната или двете страни. Това е едно от първите печатни рекламни средства в историята на рекламата, която до възникване на печата е съществувала в ръкописен вариант.
  2. Брошура – това е сгънат на два или повече пъти лист хартия, съдържащ рекламно обръщение, информация и илюстрации. В сравнение с листовката брошурата съдържа повече информация и е по-привлекателна външно.
  3. Проспект – издание с повече страници, листове, които са свързани и съдържащо подробна информация за фирмата, нейната история и служителите. Обикновено проспектите се използват за престижна реклама.
  4. Каталог – издание с много страници, което съдържа списък на стоките или услугите на фирмата, илюстрации, както и цени. Разпространение на каталози от този тип започва в края на XIX век и е свързано с изобретяването на пряката пощенска реклама.
  5. Ценова листа – средство на печатната реклама, призвано ясно да обозначи цените на предлаганите стоки и услуги на дадена фирма, компания.
  6. Афиш – средство на печатната реклама, информиращо за предстоящо събитие, забавление или социално значими събития, съдържащо подробна информация за тях. Обикновено афишите са насочени към визуално привличане на потребителите.

Към предимствата на печатната реклама могат да се причислят:

  • Оперативност и бързина на изготвянето;
  • Относително ниска цена.

Към недостатъците:

  • Слаба селективност;
  • Негативно отношение от страна на потребителите поради активното ѝ налагане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *