Брошури, списания и книги

Брошурите са рекламни материали, които се използват, за да представят фирма или организация, да информират за проект, продукт или услуга. Брошурите се използват интензивно в европейските държави. Над 70% от анкетираните предпочитат да получават информация за промоции на храни на хартиен носител.

Списанието е печатно периодично издание с определена проблематика, оформено като книжка, съставено от актуални материали на сътрудници.

Книгата е печатно произведение с научно или литературно съдържание. Представлява набор от писмени, печатни, илюстрирани или бели листа, изработени от мастило, хартия, пергамент или други материали, подзвързани заедно от едната страна. Книгата може да е с меки или твърди корици. Книгите се създават в печатници, а дистрибуцията им се нарича книгоразпространение. Когато текстът или илюстрациите са в електронен формат, се наричат е-книга.