Листовки и дипляни

Дипляната (leaflet) е печатно издание, обикновено с рекламна цел, което представлява дълга лента, сгъната неколкократно до постигане на по-малък формат и на възможност за разглеждане като албум.

Листовката (flyer) е печатно издание, което не се сгъва. Обикновено се изработват от хартия във всякакъв формат и размер.