Природните форми в графичния дизайн

Композицията е важен инструмент за изграждане на цялото.

В основата на законите на композицията лежат законите на природата и общественото развитие на човека. Законите на природата отразяват биологичните потребности, физическите реакции, ориентация в пространството и физическото битие. Законите на общественото развитие носят в себе си стойността на социалното съзнание и на човешката психология.

Закон за гравитацията

закон за гравитациятаЕдин от най-важните закони на природата, оказващ влияние върху формообразуването. В изграждането на композицията законът за гравитацията определя понятията „горе“ и „долу“, значението на симетрията и ролята на равновесие. Хоризонтално, вертикално или диагонално в композицията ни свързват с този закон, независимо от нашето желание.

Закон за оптиката

светлина, цветовете, пространствотоДруг закон на природата, с които се сблъскваме навсякъде, е законът за оптиката. Благодарение на нашите органи за възприятие, ние виждаме светлина, възприемаме цветовете и формите в пространството. Законите на оптиката заедно с нашите органи на възприятие, формират представата ни за пространството и неговите свойства, откривайки за нас законите на перспективата.

Закон за икономиите

Законът за икономиите кара всички форми на живот в природата да „търсят най-краткия път“. Процесът на еволюцията и естествения подбор способстват намирането на икономични решения. Законът за икономиите не може да не се проявява и в структурата на биологичните форми.

топка, кълбоТопка, кълбо – това е може би най-икономична природна форма. Формата на кълбото е една от най-често срещаните в природата: космическите тела, най-простите микроорганизми, съставляващите по- сложни тела. Тази форма лесно се адаптира към околната среда. Такива форми като кръг, овал, топка са лесни за визуално възприемане. Тези форми най-пълно отразяват цялост и завършеност, за разлика от ъгловатите и ръбести геометрични тела, носещи в себе си условност и ограничения.

Форми с много страни – петоъгълници, шестоъгълници виждаме навсякъде в природата под формата на клетки, кръвоносните съдове. Те представляват най-оптималното запълване на околното пространство.

спиралаСпирала – една от най-интересните форми в органичния свят. Тази форма може да съхранява енергия и информация. Тя може да се разтяга и свива. Молекулата на ДНК има формата на двойна спирала. Разнообразие от растения и животни съдържат спирала в структурата си (боб, охлюв). Спиралата представлява най-краткият път от една точка до друга при цилиндрична повърхност.

Цилиндър (тръба) – най-често се среща в природата като транспортен канал за преместване, пренос в живите организми.

дървоДърво – разклоненията характерни за тази форма срещаме в короната и корените на дърветата и растенията. Дървовидната форма е характерна за много художествени произведения и организирането на информационни структури.

Звезда – форма, която символизира разпространението на енергия. Лъчите, идващи от центъра носят в себе си сила и се асоциират с разпространението на слънчевата енергия. В природата се срещат животни, които имат подобна форма (октопод, морска звезда, актиния).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *