Фирменият стил като ефективен вид реклама

Фирменият стил като ефективен вид реклама 

Корпоративната идентичност (стил) отговаря за имиджа на компанията, нейната идентификация и диференциация на продуктите и услугите ѝ сред конкурентите.

Разработването на фирмен стил включва в себе си създаването на графични, вербални и цветови елементи, които осигуряват смислово и изобразително единство на продуктите и на всяка изходяща от фирмата информация. Корпоративната идентичност се използва във вътрешното и външно оформление, при рекламни кампании, за фирмена документация, сувенири, уеб представяне, дизайна на опаковката и т.н.

Фирменият стил като реклама-5

Функциите, които изпълнява корпоративната идентичност:

  • Формиране на положителен имидж, бързо разпознаваем образ на фирмата, който повишава нейния престиж и репутация. Оригиналната и популярна търговска марка се превръща в една от причините, поради която купувачите избират продукт именно на тази компания.
  • Всички стоки и услуги са разпознаваеми с помощта на корпоративната идентичност, благодарение на която се прави пряка връзка с фирмата.
  • Повишаване на конкурентоспособността заради запомнящия се фирмен стил и диференциацията на продуктите или услугите сред конкурентите. Помага за облекчаване процеса на избора на стоки или услуги.

Фирменият стил като реклама

Компаниите, които постоянно се развиват, изискват разработване на корпоративна идентичност с всички необходими детайли – като се започне от търговска марка, лого и слоган и се завърши с опаковката. Това помага да се направят рекламните кампании по-цялостни, пълни, а също така при предлагане на пазара на нови продукти и услуги под вече известната марка.

В същността си фирмената идентичност е основата на комуникационната политика на компанията и маркетингов инструмент за привличане на купувачи.

Фирменият стил се състои от основни елементи:

  • Търговска марка (търговски знак)
  • Лого
  • Слоган
  • Корпоративни цветове
  • Фирмени шрифтове и т.н.

Фирменият стил като реклама-2

Може да се състои от няколко десетки и дори стотици елементи, но най-често за популяризиране на фирмата и продуктите ѝ се използват не повече от 20-30. Това зависи от дейността на компанията, както и от сложността на структурата ѝ и количеството на стоките.

Предлагам ви да разгледаме няколко интересни варианта на корпоративна идентичност.

Фирменият стил като реклама-4

Фирменият стил като реклама-6

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *