Дипляна трансграничен регион

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламна дипляна трансграничен регион Монтана-Пирот.

Водещ партньор: Фондация за развитие на Северозападна България;

Партньор 2: Културен център Пирот

Клиент: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

← PreviousNext →