Атрибути на корпоративната идентичност

Атрибути на корпоративната идентичност

Всяка истинска марка има свои специфични атрибути, по които потребителят различава една от друга марките, фирмите. Атрибутите на марката са комплекс от свойствата на продуктите за потребление, с които е в контакт потребителят, служещи за поддържането на цялостното възприемане на бренда. read more →

Визитката – вашето лице

Визитната картичка, наричана в ежедневието просто визитка

Тя е един от най-старите елементи на бизнес етикета. Смята се, че първите подобия на визитки се появяват първо в Китай около II век. В Европа придобиват популярност сред френската аристокрация по времето на Луи ХIV през ХVII век и били наричани „билети за посещения“, Масово разпространение сред аристократичните среди визитните картички получават през XVII век, след изобретяването на печатната преса, а в началото на XIX век стават част от етикета и сред търговците, банкерите и индустриалците. read more →