Производствената част при създаването на реклама

Производствената част при създаването на реклама – печатна реклама

Ако трябва да опиша създаването на рекламна брошура в общи линии, мога да се спра на няколко характерни особености. Първо задействам творчески етап във формирането на рекламно послание, а едва след това пристъпвам към производствената част. Творческият етап завършва с потвърждаването на създадения макет от клиента. И се стига до реализирането на брошурата или нейното отпечатване. read more →

Оригинални визитки

Оригинални и запомнящи се визитни картички

Една добра визитна картичка не само помага за установяване на първи контакт, но и за дълго запазва информацията за собственика ѝ при нужния човек. В този преглед съм подбрал оригинални, изобретателни, забавни и най-важното, страхотно работещи визитни картички. read more →

Разработване на фирмена идентичност

Разработване на фирмена идентичност

Фирменият стил или идентичност са използваните от организацията продукти като графични елементи, цветове или други информационни и визуални средства. Опаковките на стоките, бланки и фирмени пликове, рекламни материали – всичко трябва да е издържано и разработено в корпоративния стил. read more →

контрастите в дизайна

Контрастите в дизайна

Днес, в ерата на развиващите се технологии, ние гледаме на света с очи, които от почти нищо не се изненадват. Винаги забързани и все по-малко заинтригувани от всичко около нас. Основната задача на дизайнера е да спре погледа, да привлече вниманието за едно по-дълго взаимодействие. read more →

Основи на графичния дизайн

Основи на графичния дизайн

За графичен дизайн е прието да се счита всяка идея или проект, който ни е предоставен от гледна точка на визуализацията на определени данни. Графичната интерпретация на дизайна е относително младо направление, което се е зародило 1964 г., когато се провежда първият конгрес на графичния дизайн. read more →