Създаване на визитки

Ключови аспекти в дизайна на визитни картички

Визитките съдържат бизнес информация за фирма или частно лице. Визитните картички се разменят за удобство, спестяване на време и по-добро запомняне, по време на официалните събирания, срещи и други ситуации, в които може да се наложи представяне. read more →

Фирмената, корпоративна бланка

Дизайн и разработка на фирмена бланка, формуляр

Фирмената, корпоративна бланка или формуляр са една чудесна възможност за повишаване престижа на вашата фирма, независимо от формата на собственост, числеността на персонала, вида дейност и продуктите, услугите ви. read more →

Оригинални визитки

Оригинални и запомнящи се визитни картички

Една добра визитна картичка не само помага за установяване на първи контакт, но и за дълго запазва информацията за собственика ѝ при нужния човек. В този преглед съм подбрал оригинални, изобретателни, забавни и най-важното, страхотно работещи визитни картички. read more →

Визитката – вашето лице

Визитната картичка, наричана в ежедневието просто визитка

Визитната картичка е един от най-старите елементи на бизнес етикета. Смята се, че първите подобия на визитки се появяват първо в Китай около II век. В Европа придобиват популярност сред френската аристокрация по времето на Луи ХIV през ХVII век и били наричани „билети за посещения“. Масово разпространение сред аристократичните среди визитните картички получават през XVII век, след изобретяването на печатната преса, а в началото на XIX век стават част от етикета и сред търговците, банкерите и индустриалците. read more →