Оптични илюзии и невъзможна геометрия

Оптични илюзии и невъзможна геометрия в графичния дизайн

Геометрията е наука, занимаваща се с изучаване на формата на елементите, които определят техните размери и взаимно разположение. Геометричните илюзии са всички оптични илюзии, които са свързани с участието на геометрични фигури върху равнина – това е илюзията за размер, форма и паралелност. read more →

намаляване на умственото натоварване

Принципи на графичния дизайн за намаляване на умственото натоварване на потребителя

Когнитивно натоварване или умствено усилие е необходимо за всяко действие. Това е ограничен ресурс, така че потребителският интерфейс трябва да бъде проектиран така, че да сведе до минимум умствената (когнитивна) тежест за потребителя. read more →

Колко е важен шрифта

Вероятно вече знаете, че типографията може да се раздели на 2 основни групи: макротипография и микротипография. Разбирайки особеностите на всяка група, графичният дизайнер може да подобрява шрифтовете, така че те да са значително по-ясни и четими в текст. read more →

Иконките в графичния дизайн

Иконките в графичния дизайн – важен акцент за всеки сайт.

Когато попаднете на даден сайт, веднага правят впечатление добре направените и красиви икони, които са разположени из целия сайт. Те много добре привличат вниманието на посетителите и внасят собствен акцент. read more →

9 правила на графичния дизайнер

9 правила на графичния дизайнер

Днес ще ви представя 9 правила, които смятам, че трябва да залегнат в работата на всеки графичен дизайнер.

read more →

контрастите в дизайна

Контрастите в дизайна

Днес, в ерата на развиващите се технологии, ние гледаме на света с очи, които от почти нищо не се изненадват. Винаги забързани и все по-малко заинтригувани от всичко около нас. Основната задача на дизайнера е да спре погледа, да привлече вниманието за едно по-дълго взаимодействие. read more →