Създаване на визитки

Ключови аспекти в дизайна на визитни картички

Визитките съдържат бизнес информация за фирма или частно лице. Визитните картички се разменят за удобство, спестяване на време и по-добро запомняне, по време на официалните събирания, срещи и други ситуации, в които може да се наложи представяне. read more →

Примери за дизайн на визитки

Съвети и препоръки

Визитките са доста популярни и има достатъчно различни примери и макети за направата им. Днес бих искал да ви дам няколко съвета как да изберете дизайн за визитна картичка, за да е красива тя и да работи за вас или клиента. read more →

Дизайнерски идеи за визитки или как да създадем креативна визитка

Малцина знаят, че визитните картички са възникнали отдавна: в Европа през 16-ти век, а в Китай през 15-ти. В епохата на Възраждането в Европа слугите на аристократите са давали визитки на техните господари на слугите на други аристократи. Това била първата стъпка за всяко официално общуване между богати и могъщи хора. read more →

Визитката – вашето лице

Визитната картичка, наричана в ежедневието просто визитка

Визитната картичка е един от най-старите елементи на бизнес етикета. Смята се, че първите подобия на визитки се появяват първо в Китай около II век. В Европа придобиват популярност сред френската аристокрация по времето на Луи ХIV през ХVII век и били наричани „билети за посещения“. Масово разпространение сред аристократичните среди визитните картички получават през XVII век, след изобретяването на печатната преса, а в началото на XIX век стават част от етикета и сред търговците, банкерите и индустриалците. read more →