Благодаря за всичко!

read more →
Корица на стихосбирката „Следа“

Стихосбирка „Следа“ – Ралица Дечева

Попаднах на интернет страницата на Арам Агопян, търсейки как да подготвя файловете на моята книга така, че да отговарят на изискванията на печатницата. Аз определям това като късмет, тъй като форматирането се оказа непосилно за любители и начинаещи в отпечатването на книги. В същото време исках да отпечатам книга, която не бе предназначена за продажба и трябваше да оптимизирам разходите. read more →

Дизайн и оформление на книги

Дизайн и оформление на книги

Книгата е един от най-консервативните видове полиграфически продукти и затова с дизайн и оформление на книги се заемам с особено старание. Работата на дизайнера при оформление на книгата обикновено се състои в разработване цялостен дизайн на книгата, обложка, корици и оформление. read more →