календар

Необикновени идеи за фирмени календари

Сувенирните продукти дават възможност да се популяризира марката сред потребителите и тези, които искате да привлечете като клиенти. Календарите с фирмени знаци и атрибути имат немалка роля за това. За разлика от канцеларските сувенири, календарите са на показ 365 дни в годината, а това означава, че рекламата работи дори и тогава, когато вече няма да инвестирате в нея пари. Повече информация

Защо листовки?

Листовки и дипляни – ефективни рекламни инструменти

Листовките и дипляните са едни от най-ефективните рекламни инструменти. Листовката, наричана още флаер (flyer) е печатно издание, което не се сгъва. За разлика от дипляната (leaflet), която представлява дълга лента, сгъната неколкократно до постигане на по-малък формат и на възможност за разглеждане като албум. И двата продукта се изработват предимно от хартия във всякакви формати и размери.

Форматът на рекламната среда зависи от начина, по който клиентът иска да подходи към своята рекламна кампания. Важно е да се подходи креативно и да се направи правилният избор относно начина, по който крайният потребител ще бъде информиран. Листовката и дипляната са много мощни рекламни инструменти с голяма ефективност и ниска себестойност. С добър дизайн и подходящ избор на рекламни медии, дори и една малка инвестиция на парите може да даде много добра възвращаемост. Повече информация