Според експерти разработването на име и визуална идентичност (фирмена идентичност) на продукти или услуги е една от най-трудните и стратегически цели на маркетинга. Ето защо в статията ще разгледам как да създадете своя марка от нулата. read more →

Разликата между марката и любимата марка

Разликата между марката и любимата марка

Марките в днешно време бързо се износват, изчерпват, сливат се с общата маса на стоките. Какво в такъв случай чака фирмата след няколко години на успех? Стреми се да стане лидер в продажбите и в дългосрочен план да увеличи пазарния си дял; интересува се от дългосрочно формиране на предпочитанията на потребителя. read more →

11 най-интересни и необичайни лога на страни по света

Хранителният продукт – това е марка. Човекът е марка. Група от хора са марка. Дошло е времето големите мегаполиси и отделни държави сами да станат марки. А какво имам предвид под марка (бренд)? read more →