Навици на успешния мениджър

Организация на времето

Времето е най-скъпото, което имаме. И успешните хора добре знаят това. Всяка минута те изразходват ползотворно. Стават рано, проверяват пощата си, четат доклади, информират се, разглеждат бизнес-документи. Освен планиране, рано сутрин вечно заетите успешни хора общуват със семейството си. Вечер този лукс обикновено не е достъпен, предвид работни срещи и вечеря с бизнес партньори. read more →

Мениджърът на проекта

Защо мениджърът на проекта не може да бъде перфекционист

Ако при деловата среща по бъдещ проект мениджърът започне да ви разказва за своя перфекционизъм, смело го дръжте надалеч. Той или лъже, или не знае какво е „перфекционизъм“, или ще доведе вашият проект до под кривата круша. Нито един от вариантите не е идеален, нали? read more →