създаване на продаващ дизайн на опаковка

Висш пилотаж – как да създадете продаващ дизайн на опаковка

Дизайнът е инструмент, с помощта на който може да се привлече вниманието на потребителите към продуктите и да се увеличават продажбите. Дизайнът на опаковки помага да се представят продуктите в най-атрактивната светлина. Качественият дизайн на опаковки помага да се разбере какво е предназначението на продукта, как да го използвате и най-важното – предизвиква желание да се купи. read more →

22 ян. 2017
22 януари 2017

Опаковката

0 Comment
Опаковката

Опаковката – изисквания и технология на създаване

Рафтовете на магазините днес са претоварени от разнообразие. За купувачите – голям избор и максимална удовлетвореност на потребностите. За производителите – широк асортимент и проблематично съхраняване и транспортиране на продуктите. Особено остро стои проблемът с труднопревозимите стоки и с нетрайните продукти. read more →

Опаковката като ефективна реклама

Основното предназначение на рекламата е да продаде продукта. При това така да го направи, че потребителят да смята, че това е негов съзнателен и личен избор. Методи и техники за постигане на тази цел съществуват не малко, както и множество книги.

Но наред с рекламите съществуват и други инструменти за влияние върху взетите от потребителя решения. В тази статия ще разгледам един от тях, а именно – опаковката. read more →

9 съвета за добра опаковка в рекламата

В продаващата реклама, независимо дали тя е билборд, банер, каре в списание или телевизионен клип, опаковката може да присъства, а може и не. Но тази статия е само за опаковката в медийната реклама. В препоръките по-долу ще засегна основни принципи на рекламирането ѝ в медиите, без да претендирам за изчерпателност на всички нюанси на тази материя. read more →

Опаковката

Опаковката: дизайнерски тенденции

В областта на дизайна на опаковката най-голямо признание получават проекти, които олицетворяват имиджа на марката и напълно отговарят на изискванията на целевата си аудитория. Най-добрата опаковка е проект, който на базата на модели от миналото е успял да събере в себе си спецификата на новите разработки и да убеди потребителя в това, че креативността и смелостта са успеха на бъдещето. Опаковката като част от рекламния дизайн може да се счита за най-функционалния и многостранен носител на корпоративна идентичност. Тя изпълнява редица важни функции: read more →

добрият дизайн и кому е нужен

Съществува ли наистина някакъв критерий за „добър дизайн“ и ако има такъв, то кой го определя? Доста труден въпрос, на който не може да се отговори еднозначно. Задачата на дизайна е не просто украса, а комуникация с цел реклама и продажба на стоки или услуги. read more →