Гамата на успеха значението на цвета

Гамата на успеха: значението на цвета при създаването на фирмен стил, идентичност

Цветът за нашите очи е като музиката за ушите ни. Всички ние, които виждаме, просто не можем да си представим света без цветове. Цветовете събуждат сетивата, помагат да изразяваме себе си и идеите си. Затова в уеб дизайна, графичния дизайн използването на цветовете е просто необходимо.

read more →
Погрешни схващания за корпоративния стил

Заблуди за фирмения стил. Влиянието на корпоративната идентичност на имиджа на компанията.

Относно фирменият стил, неговите дефиниции, процеса на създаване има множество заблуди. Всички те се свеждат до това, че клиентът, а понякога и изпълнителят, не разбират правилно същността на корпоративната идентичност. В резултат на което се получава грешен фирмен стил, който не изпълнява всички възложени му функции. read more →

Разработване на фирмена идентичност

Разработване на фирмена идентичност

Фирменият стил или идентичност са използваните от организацията продукти като графични елементи, цветове или други информационни и визуални средства. Опаковките на стоките, бланки и фирмени пликове, рекламни материали – всичко трябва да е издържано и разработено в корпоративния стил. read more →

Фирменият стил – вчера и днес

С развитието на художествената мисъл и думите при хората, съответно читателите, зрителите, потребителите са станали по-взискателни към избора на културни носители. Един прост пример: сборник стихотворения на П. Яворов, издаден 1960 г. и 2016 г. Кой ще се купува повече? Представителите на младото поколение няма да се поколебаят да изберат по-новото издание, защото страниците в него ще са бели, а не жълти, хартията приятна на допир, а снимките цветни и „обемни“. Така се получава, че словото си намира обложка от която пряко зависи неговата популярност. read more →