Погрешни схващания за корпоративния стил

Заблуди за фирмения стил. Влиянието на корпоративната идентичност на имиджа на компанията.

Относно фирменият стил, неговите дефиниции, процеса на създаване има множество заблуди. Всички те се свеждат до това, че клиентът, а понякога и изпълнителят, не разбират правилно същността на корпоративната идентичност. В резултат на което се получава грешен фирмен стил, който не изпълнява всички възложени му функции. Повече информация

Разработване на фирмена идентичност

Разработване на фирмена идентичност

Фирменият стил или идентичност са използваните от организацията продукти като графични елементи, цветове или други информационни и визуални средства. Опаковките на стоките, бланки и фирмени пликове, рекламни материали – всичко трябва да е издържано и разработено в корпоративния стил. Повече информация

Фирменият стил – вчера и днес

С развитието на художествената мисъл и думите при хората, съответно читателите, зрителите, потребителите са станали по-взискателни към избора на културни носители. Един прост пример: сборник стихотворения на П. Яворов, издаден 1960 г. и 2016 г. Кой ще се купува повече? Представителите на младото поколение няма да се поколебаят да изберат по-новото издание, защото страниците в него ще са бели, а не жълти, хартията приятна на допир, а снимките цветни и „обемни“. Така се получава, че словото си намира обложка от която пряко зависи неговата популярност. Повече информация