марка

Според експерти разработването на име и визуална идентичност (фирмена идентичност) на продукти или услуги е една от най-трудните и стратегически цели на маркетинга. Ето защо в статията ще разгледам как да създадете своя марка от нулата.

Име (наименование) на марката

Разбирането на психологията на потребителя е ключът към успеха във всяко пазарно начинание. Без да се изучи детайлно този въпрос е невъзможно да създадете своя марка.

Могат да се обособят 10 основни принципа за разработване на правилно име на марката. Изброените по-долу правила не са задължителни, но са добри критерии, по които може да се оцени качеството и силата на разработеното име на продукта или услугата.

име-наименование

1. Уникалност на името

Всяко успешно име трябва да бъде уникално по рода си и без аналог на пазара

2. Привлекателност

Доколко вашата целева аудитория харесва името.

3. Лекотата на произнасянето

Доколко вашата целева аудитория лесно произнася наименованието на марката.

4. Правилното произношение

Задължително проверете как се произнася името от потребителите; дали съответства даденото произношение на вашите очаквания (особено, ако името е сложно или на чужд език)

5. Лекота на запомняне

Дали вашата целева аудитория го запомня лесно, може ли потребителят няколко минути по-късно да го повтори.

6. Степен на открояване

Колко силно името се откроява сред имената на други фирми – конкуренти и останалите играчи на пазара.

7.    Съответствие на пазара

Доколко името е релевантно с пазара или категорията, в която сте като продукт или услуга.

8. Съответствие с ценовата категория

Доколко името отговаря на ценовия сегмент, в който се планира да се реализирате

9. Асоциативен ред

Образите и асоциациите, които възникват в съзнанието на целевата аудитория в момент, когато виждат и чуват името (не по-малко от 3)

10. Юридически аспект

Проверка за липса на ограничения от страна на правните разпоредби в страната по отношение името на продукта (възможност за използване на всички думи в състава на името, липсата на вече регистрирани търговски марки във вашата категория с това име и други въпроси, с които по-добре ще се справи юрист).

Името играе ключова роля в популяризирането на продукта. При вземане на решение по отношение на избора, отдавайте предпочитание на имена, които ще предизвикат положителни емоции и асоциации. Доброто наименование трябва да носи в себе си определено емоционално-образно послание.

Да обобщим. Ако смятате да създадете нова марка, отметнете следните моменти. Името не трябва да е гръмко и сложно за артикулация, не трябва да бъде досадно при продължителна употреба. Идеално е това наименование, което лесно се вписва във всякакъв контекст, отразява предимствата на продукта, услугата и предизвиква приятни асоциации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *