необичайни лога

11 най-интересни и необичайни лога на страни по света

Хранителният продукт – това е марка. Човекът е марка. Група от хора са марка. Дошло е времето големите мегаполиси и отделни държави сами да станат марки. А какво имам предвид под марка (бренд)?

  • На първо място, този обект, който въплъщава някаква идея, философия, концепция, разпознаваема и обичана от целевата аудитория.
  • На второ място, това, което носи на своя притежател доход.
  • И двете твърдения са актуални и за страната, която представя себе си чрез лого като марка: всяка страна има своите традиции, култура и история, въплъщава ги чрез материални и духовни ценности. А тези ценности, от своя страна, се ценят от местните жители и едновременно с това привличат „външни“ хора, като по този начин осигуряват постоянен приток на парични средства в държавата.

Марката въплъщава философията, която се предава на потребителя чрез система от визуални носители на марката, сред които основна роля играе логото. Логото на продукти и услуги е нещо обичайно. Но можете ли да си спомните логото на Великобритания? Едва ли. А логото на САЩ? И не си мислете, че той е подобен на американския флаг. Логата на страни, за разлика от държавните знамена, въплъщават по-често географски особености или туристически ценности на една или друга страна, а не отделни исторически символи.

Нека ви покажа някои от най-интересните и необичайни лога на страни по света:

 Англия

Англия

 Белгия

Белгия

 Австралия

Австралия

 Словения

Словения

 БразилияБразилия

 

 Хондурас

Хондурас

 Дания

Дания

 Кипър

Кипър

 Острови Кук (Нова Зеландия)

Острови Кук (Нова Зеландия)

 САЩ

САЩ

 Тринидад и Тобаго

Тринидад и Тобаго

 

Виждаме, че логата на най-известните и привлекателни за пътуване страни изглеждат доста необичайно. Забележете, че в логото на Англия не е Биг Бен. Логото на Белгия изглежда още по-неразбираемо и много абстрактно.

Тогава какъв е смисълът на тези лога, ако някои от тях дори не „говорят“ на потребителите за страната? Факт е, че логото се използва от държавите само в развлекателната и туристическата сфера. Това са един вид пиктограми*, които се показват на посетителите на туристическите агенции. Създателите на по-горе представените лога са получили огромни възнаграждения за своите идеи, които са имали за основна цел да привлекат вниманието на потребителя, по-натам – да го заинтригуват, впоследствие – да възбудят желанието му да посети страната и в крайна сметка – да тръгне (go)!

___________________

* Пиктогрáмата (на латински: pictus – рисувам и на гръцки: γράμμα – запис) е знак, показващ основните разпознаваеми черти на обект, предмет, явление, които най-често са представени в схематичен вид.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *