22 ян. 2017
22 януари 2017

Опаковката

0 Comment
Опаковката

Опаковката – изисквания и технология на създаване

Рафтовете на магазините днес са претоварени от разнообразие. За купувачите – голям избор и максимална удовлетвореност на потребностите. За производителите – широк асортимент и проблематично съхраняване и транспортиране на продуктите. Особено остро стои проблемът с труднопревозимите стоки и с нетрайните продукти.

Като технически необходим атрибут за всяка стока, опаковката притежава следните свойства:

 • Защитни;
 • Потребителски;
 • Екологични;
 • Рекламно-естетически.

Към основните производствено-търговски функции на опаковките се отнасят:

 • обезпечаване съхранението на потребителските свойства на стоката;
 • защита на стоката, продукта от въздействието на околната среда (или обратното), както и от възможни повреди при товаро-разтоварните работи, транспортирането, складирането, съхраняването;
 • облекчаване при изпълнение на операции по транспортиране и съхранение (склад);
 • създаване на оптимални (по тегло и обем) единици за продажбата на стоката;
 • осигуряване на възможности за създаване на рационални единици за товарене и разтоварване на продуктите;

Освен изброените по-горе функции опаковката трябва да осигурява:

 • възможност за повторна употреба или повторно използване на опаковъчните материали;
 • възможност за екологично чисто унищожаване на материалите, от които е направена опаковката.

Качествената опаковка

Добрата, качествена опаковка трябва не само да съхранява потребителските свойства на продуктите, но и да увеличава срока на съхранение без влошаване на качеството. Тя, от една страна, трябва да предпазва продукта от външно замърсяване, а от друга – да осигурява безопасността на употребата му.

Дизайнът на опаковката

Дизайнът на опаковката в такъв случай е от изключителна важност и все повече набира сила. Днес много графични дизайнери, маркетинг и бранд мениджъри залагат на емоционалния аспект на въздействие на опаковката върху потребителите. Нерядко свойствената за всички производители влюбеност в собствения продукт ги кара да се концентрират главно върху технологичното усъвършенстване на произвежданите стоки.

При избор на материал за опаковката оказват влияние три фактора:

 • особеностите на опакованите стоки, продукти (чувствителност към въздействието на външни фактори);
 • видове възможни повреди при транспортиране и складиране;
 • закони и разпоредби за транспортиране и складирне на стоките.

По този начин материалите, използвани за опаковка, трябва да осигурят защита на съдържанието от действието на следните три групи фактори, които променят потребителските свойства на стоката:

 • физико-химични (влага, светлина, кислород, въздух, климатични фактори);
 • механични (натоварване различни видове);
 • биологични (бактерии, насекоми, гризачи).

материали за опаковки

Следователно, материалите за опаковки трябва да:

 • съответстват на свойствата на продукта без да ги влошават;
 • да бъдат здрави, без да са твърде тежки;
 • да бъдат водоустойчиви, да имат ниска топлопроводимост;
 • да бъдат химически устойчиви и инертни, нехигроскопични, да не се мачкат лесно, да са без мирис;
 • лесно да се поддават на преработка или безвредно за околната среда унищожаване.

В зависимост от продукта, опаковката има различна форма, дебелина, цвят и т.н. и може да бъде в следните видове:

 • Бутилки, флакони, кенчета, кутийки;
 • Чаши, туби (тубички), епруветки, ампули;
 • Пакети;
 • Опаковки и кутии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *