Основи на графичния дизайн

Основи на графичния дизайн

За графичен дизайн е прието да се счита всяка идея или проект, който ни е предоставен от гледна точка на визуализацията на определени данни. Графичната интерпретация на дизайна е относително младо направление, което се е зародило 1964 г., когато се провежда първият конгрес на графичния дизайн.

Разлики на графичния дизайн Графичният дизайн е своеобразно направление, отличаващо се от другите видове дизайн. Ако вземем промишленият дизайн, над който работят много професионалисти от различни индустрии – конструктори, художници, инженери, архитекти и други специалисти, то всички те се наричат дизайнери.

Графичният дизайнер е фигура малко по-различна от индустриалния дизайнер, свързана с проектирането и предаването на информацията чрез собствения си дизайн. Днес това е творческа личност, владееща методиката на информационното проектиране. Но в същото време този човек е художник, използващ механизмите на изобразителното изкуство в своята дейност.

Има много примери, когато резултатите от труда на графичните дизайнери попадат под защитата на интелектуалната собственост. Освен, че такива произведения на изкуството имат ярко изразен информационен характер, те също разчитат и на естетическите възприятия. Модерният графичен дизайн е отразен в телевизията, компютърните технологии, фирмената идентичност и т.н., поради което професионалистите го наричат комуникационен.

С помощта на този тип дизайн се създават, както прости носители на информация, така и сложни издания. С негова помощ множество графични изображения, групирани в едно цяло, насочват потребителя към това действие, което изисква идеята на посланието. Резултатите от дейността на графичния дизайнер виждаме в уеб дизайна, брошурите, листовките, визитките, плакатите, билбордите, списанията и вестниците. Много дизайнери използват такива технологии за създаването на опаковки, етикети, фирмена идентичност и така нататък.

Също така специално внимание трябва да се обърне на теледизайна. С помощта на графичния дизайн се създават субтитрите, анонсите, рекламите. И във всички тези области на приложение същността на графичния дизайн остава една и съща – създаване на ефекта на комуникация чрез взаимно свързване на множество изображения в единен образ.

Графичният дизайнер много уместно съчетава в себе си няколко професионални направления – на проектант, маркетинг специалист, психолог и представител на други области. Днес към графичните дизайнери са се присъединили и фотографи, художници, специалисти по полиграфия, архитекти.

Дизайнерът трябва да постигне следния ефект – предаване на максимално полезна информация към потребителя. При това трябва да се приложат не само теоретични подходи, но и емоционалните и интуитивни процеси.

 Например, в 15-ти век е било прието художниците да оставят инициалите си на гравюрите или картините. Днес всяка роля по графичния дизайн се изпълнява от отделен професионалист. Копирайтърът пише текст. Дизайнерът работи върху графиката. Маркетологът мисли над слогана и рекламата и т.н. Всички те се допълват в единна концепция, която достига до потребителите. А дизайнерът се явява човекът, който оформя и обединява всички тези идеи в едно.

типография

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *