23 авг. 2016
23 август 2016

Фирмен стил

0 Comment
Фирмен стил

Фирмен стил – елементи

Корпоративната идентичност е съвкупност от графични, цветови, аудио и видео техники, които обезпечават единството на ежедневното работно пространство, продуктовите и рекламни дейности на организацията или проекта, допринасящи за тяхното разпознаване, запаметяване и по-добро възприятие от служители, партньори и клиенти като позволяват ясно да се разграничи собствения корпоративен имидж от имиджа на конкурентите. Корпоративната, фирмена идентичност е външната обвивка на имиджа, която се определя от неговото вътрешно съдържание.

Минимален пакет корпоративна идентичност:

  1. Лого: вербален търговски знак и графичен търговски знак
  2. Цветова гама
  3. Фирмен шрифт
  4. Фирмена единица: горните елементи + допълнителните изходни данни: телефон, адрес, имейл, факс и т.н.

Елементи на корпоративния имидж, които могат да се усетят с помощта на сетивата и се възприемат съзнателно, са част от корпоративната идентичност. Сред тези елементи са слоган, лого, фирмен стил, сайт, различните елементи от оформлението.

Корпоративната култура и корпоративната идентичност дават възможност да се формира висока стойност на марката в паричен еквивалент. Популярността на марката в сравнение с други марки се оценява чрез значението ѝ на пазара и за потребителите, изследва се способността ѝ да отговори на очакванията и търсенията на купувачите. Формирайки собствен имидж, фирмите трябва да се свържат с очакванията и предпочитанията на целевите групи. Корпоративната философия, визия и мисия се отнасят към корпоративната култура на организацията.

Установяването на емоционална връзка с купувача и обществото преминава през дадени етапи, чрез които се създава външен и вътрешен имидж, включително корпоративна култура и корпоративна идентичност. Външния имидж на компанията – това е как я възприема обществото, медиите и инвеститорите. А вътрешния – отношението към компанията на нейния персонал и ръководители. Вътрешният имидж също влияе върху възприятието на компанията от обществото.

Друг етап от формиране на корпоративна култура и корпоративна идентичност е в оформянето на външните елементи на имиджа. Осезаемият образ, имидж се създава от възприятията на бизнеса от купувачите, клиентите с помощта на неговите пет сетива. Неговите впечатления за вас се формират от това, което той вижда, чува, чувства, вдишва и докосва. Към това се отнася всичко, като се започне от името на фирмата и нейното лого и се стигне до интериора на офиса и вашия фирмен формуляр, бланка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *