Колко е важен шрифта

Вероятно вече знаете, че типографията може да се раздели на 2 основни групи: макротипография и микротипография. Разбирайки особеностите на всяка група, графичният дизайнер може да подобрява шрифтовете, така че те да са значително по-ясни и четими в текст.какво е макротипография

Какво е макротипография?

Това е общата структура на текста, така както я представяте в контекста на вашия проект и неговата естетика. Ако вие възприемате блокове от текста като обекти на дизайна сами по себе си.

Четивност на текстачетивността на текста

Четивност на текста – това е възприятието на основния текст, което влияе върху нивото на напрежение в очите при четене. От четивността зависят много неща. Например, лошата четливост може да доведе до това, че потребителят да се обърка, да му стане напрегнато и неприятно и да напусне вашия сайт. Сайтовете, които имат много големи обеми с текстове (например, блогове, новинарски сайтове и т.н.) трябва да обърнат внимание на четливостта като основен елемент.

Как да се подобри четивността на текста

Полетата – важна част, на която трябва да се обърне внимание, тъй като с тяхна помощ читателят по-ясно вижда всички елементи на страницата. Полетата ви позволяват да покажете къде е основното съдържание и да го отделите от допълнителните елементи, като например рекламни банери, линкове и т.н.

Четливи шрифтове – трябва да се избират на базата на това на какъв екран се четат. Подходящите шрифтовете обикновено имат следните свойства:

  • голям размер на височина на първите букви за всеки абзац, параграф;
  • липсват стилистични екстри или завъртулки;
  • едрият шрифт трябва да бъде серифен, а дребният безсерифен.

Сред най-разпространените четливи шрифтове са Helvetica Neue, Arial, Helvetica, sans serif шрифтове като Futura, Gotham Proxima Nova и т.н., Myriad Pro, Georgia, Times, PT Sans и други.

височина и стил

Височина на реда – също важна подробност, която трябва да се взема предвид. Избирайки височината на редовете трябва винаги да се помни правилото: колкото е по-дълъг реда, толкова по-голяма трябва да бъде и височината на редовете.

Стил на абзаците – и за това трябва да се помисли. Как ще изглежда отстъпът, разстоянието е редно вие сами да определите съпоставено по отношение на основния текст. Може да бъде пренасяне, разделяне на редовете, обикновен отстъп и т.н.

Има още много нюанси, които трябва да се вземат предвид. Опитайте се сами да определите четим ли е един текст или не. Ако не, опитайте се да променят ето тези малки детайли, които могат да повлияят на четивността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.